Kategorier, taggar och attribut
Enkla produkter
Grupperade produkter
Externa/affiliate-produkter
Variabla produkter
Nedladdningsbara produkter